InformasiWilayah : Prov. Kalimantan Selatan (Indonesia)


WILAYAH TINGKAT 1 NETRA TINGKAT 1 RUNGU TINGKAT 1 GRAHITA RINGAN TINGKAT 1 GRAHITA SEDANG TINGKAT 1 DAKSA RINGAN TINGKAT 1 DAKSA SEDANG TINGKAT 1 LARAS TINGKAT 1 WICARA TINGKAT 1 HIPERAKTIF TINGKAT 1 CERDAS ISTIMEWA TINGKAT 1 BAKAT ISTIMEWA TINGKAT 1 KESULITAN BELAJAR TINGKAT 1 NARKOBA TINGKAT 1 INDIGO TINGKAT 1 DOWN SYNDROME TINGKAT 1 AUTIS TINGKAT 1 LAINNYA TINGKAT 1 TIDAK ADA TINGKAT 1 JUMLAH TINGKAT 2 NETRA TINGKAT 2 RUNGU TINGKAT 2 GRAHITA RINGAN TINGKAT 2 GRAHITA SEDANG TINGKAT 2 DAKSA RINGAN TINGKAT 2 DAKSA SEDANG TINGKAT 2 LARAS TINGKAT 2 WICARA TINGKAT 2 HIPERAKTIF TINGKAT 2 CERDAS ISTIMEWA TINGKAT 2 BAKAT ISTIMEWA TINGKAT 2 KESULITAN BELAJAR TINGKAT 2 NARKOBA TINGKAT 2 INDIGO TINGKAT 2 DOWN SYNDROME TINGKAT 2 AUTIS TINGKAT 2 LAINNYA TINGKAT 2 TIDAK ADA TINGKAT 2 JUMLAH TINGKAT 3 NETRA TINGKAT 3 RUNGU TINGKAT 3 GRAHITA RINGAN TINGKAT 3 GRAHITA SEDANG TINGKAT 3 DAKSA RINGAN TINGKAT 3 DAKSA SEDANG TINGKAT 3 LARAS TINGKAT 3 WICARA TINGKAT 3 HIPERAKTIF TINGKAT 3 CERDAS ISTIMEWA TINGKAT 3 BAKAT ISTIMEWA TINGKAT 3 KESULITAN BELAJAR TINGKAT 3 NARKOBA TINGKAT 3 INDIGO TINGKAT 3 DOWN SYNDROME TINGKAT 3 AUTIS TINGKAT 3 LAINNYA TINGKAT 3 TIDAK ADA TINGKAT 3 JUMLAH TINGKAT 4 NETRA TINGKAT 4 RUNGU TINGKAT 4 GRAHITA RINGAN TINGKAT 4 GRAHITA SEDANG TINGKAT 4 DAKSA RINGAN TINGKAT 4 DAKSA SEDANG TINGKAT 4 LARAS TINGKAT 4 WICARA TINGKAT 4 HIPERAKTIF TINGKAT 4 CERDAS ISTIMEWA TINGKAT 4 BAKAT ISTIMEWA TINGKAT 4 KESULITAN BELAJAR TINGKAT 4 NARKOBA TINGKAT 4 INDIGO TINGKAT 4 DOWN SYNDROME TINGKAT 4 AUTIS TINGKAT 4 LAINNYA TINGKAT 4 TIDAK ADA TINGKAT 4 JUMLAH TINGKAT 5 NETRA TINGKAT 5 RUNGU TINGKAT 5 GRAHITA RINGAN TINGKAT 5 GRAHITA SEDANG TINGKAT 5 DAKSA RINGAN TINGKAT 5 DAKSA SEDANG TINGKAT 5 LARAS TINGKAT 5 WICARA TINGKAT 5 HIPERAKTIF TINGKAT 5 CERDAS ISTIMEWA TINGKAT 5 BAKAT ISTIMEWA TINGKAT 5 KESULITAN BELAJAR TINGKAT 5 NARKOBA TINGKAT 5 INDIGO TINGKAT 5 DOWN SYNDROME TINGKAT 5 AUTIS TINGKAT 5 LAINNYA TINGKAT 5 TIDAK ADA TINGKAT 5 JUMLAH TINGKAT 6 NETRA TINGKAT 6 RUNGU TINGKAT 6 GRAHITA RINGAN TINGKAT 6 GRAHITA SEDANG TINGKAT 6 DAKSA RINGAN TINGKAT 6 DAKSA SEDANG TINGKAT 6 LARAS TINGKAT 6 WICARA TINGKAT 6 HIPERAKTIF TINGKAT 6 CERDAS ISTIMEWA TINGKAT 6 BAKAT ISTIMEWA TINGKAT 6 KESULITAN BELAJAR TINGKAT 6 NARKOBA TINGKAT 6 INDIGO TINGKAT 6 DOWN SYNDROME TINGKAT 6 AUTIS TINGKAT 6 LAINNYA TINGKAT 6 TIDAK ADA TINGKAT 6 JUMLAH TINGKAT 7 NETRA TINGKAT 7 RUNGU TINGKAT 7 GRAHITA RINGAN TINGKAT 7 GRAHITA SEDANG TINGKAT 7 DAKSA RINGAN TINGKAT 7 DAKSA SEDANG TINGKAT 7 LARAS TINGKAT 7 WICARA TINGKAT 7 HIPERAKTIF TINGKAT 7 CERDAS ISTIMEWA TINGKAT 7 BAKAT ISTIMEWA TINGKAT 7 KESULITAN BELAJAR TINGKAT 7 NARKOBA TINGKAT 7 INDIGO TINGKAT 7 DOWN SYNDROME TINGKAT 7 AUTIS TINGKAT 7 LAINNYA TINGKAT 7 TIDAK ADA TINGKAT 7 JUMLAH TINGKAT 8 NETRA TINGKAT 8 RUNGU TINGKAT 8 GRAHITA RINGAN TINGKAT 8 GRAHITA SEDANG TINGKAT 8 DAKSA RINGAN TINGKAT 8 DAKSA SEDANG TINGKAT 8 LARAS TINGKAT 8 WICARA TINGKAT 8 HIPERAKTIF TINGKAT 8 CERDAS ISTIMEWA TINGKAT 8 BAKAT ISTIMEWA TINGKAT 8 KESULITAN BELAJAR TINGKAT 8 NARKOBA TINGKAT 8 INDIGO TINGKAT 8 DOWN SYNDROME TINGKAT 8 AUTIS TINGKAT 8 LAINNYA TINGKAT 8 TIDAK ADA TINGKAT 8 JUMLAH TINGKAT 9 NETRA TINGKAT 9 RUNGU TINGKAT 9 GRAHITA RINGAN TINGKAT 9 GRAHITA SEDANG TINGKAT 9 DAKSA RINGAN TINGKAT 9 DAKSA SEDANG TINGKAT 9 LARAS TINGKAT 9 WICARA TINGKAT 9 HIPERAKTIF TINGKAT 9 CERDAS ISTIMEWA TINGKAT 9 BAKAT ISTIMEWA TINGKAT 9 KESULITAN BELAJAR TINGKAT 9 NARKOBA TINGKAT 9 INDIGO TINGKAT 9 DOWN SYNDROME TINGKAT 9 AUTIS TINGKAT 9 LAINNYA TINGKAT 9 TIDAK ADA TINGKAT 9 JUMLAH TINGKAT 10 NETRA TINGKAT 10 RUNGU TINGKAT 10 GRAHITA RINGAN TINGKAT 10 GRAHITA SEDANG TINGKAT 10 DAKSA RINGAN TINGKAT 10 DAKSA SEDANG TINGKAT 10 LARAS TINGKAT 10 WICARA TINGKAT 10 HIPERAKTIF TINGKAT 10 CERDAS ISTIMEWA TINGKAT 10 BAKAT ISTIMEWA TINGKAT 10 KESULITAN BELAJAR TINGKAT 10 NARKOBA TINGKAT 10 INDIGO TINGKAT 10 DOWN SYNDROME TINGKAT 10 AUTIS TINGKAT 10 LAINNYA TINGKAT 10 TIDAK ADA TINGKAT 10 JUMLAH TINGKAT 11 NETRA TINGKAT 11 RUNGU TINGKAT 11 GRAHITA RINGAN TINGKAT 11 GRAHITA SEDANG TINGKAT 11 DAKSA RINGAN TINGKAT 11 DAKSA SEDANG TINGKAT 11 LARAS TINGKAT 11 WICARA TINGKAT 11 HIPERAKTIF TINGKAT 11 CERDAS ISTIMEWA TINGKAT 11 BAKAT ISTIMEWA TINGKAT 11 KESULITAN BELAJAR TINGKAT 11 NARKOBA TINGKAT 11 INDIGO TINGKAT 11 DOWN SYNDROME TINGKAT 11 AUTIS TINGKAT 11 LAINNYA TINGKAT 11 TIDAK ADA TINGKAT 11 JUMLAH TINGKAT 12 NETRA TINGKAT 12 RUNGU TINGKAT 12 GRAHITA RINGAN TINGKAT 12 GRAHITA SEDANG TINGKAT 12 DAKSA RINGAN TINGKAT 12 DAKSA SEDANG TINGKAT 12 LARAS TINGKAT 12 WICARA TINGKAT 12 HIPERAKTIF TINGKAT 12 CERDAS ISTIMEWA TINGKAT 12 BAKAT ISTIMEWA TINGKAT 12 KESULITAN BELAJAR TINGKAT 12 NARKOBA TINGKAT 12 INDIGO TINGKAT 12 DOWN SYNDROME TINGKAT 12 AUTIS TINGKAT 12 LAINNYA TINGKAT 12 TIDAK ADA TINGKAT 12 JUMLAH TOTAL
Prov. Kalimantan Selatan 6 42 99 26 8 2 0 1 6 0 0 0 0 0 5 53 0 0 248 10 54 101 34 7 3 1 4 9 0 0 3 0 0 12 52 0 1 291 3 48 55 61 4 8 0 0 15 0 0 1 0 0 7 30 0 0 232 9 62 60 94 1 7 0 2 8 0 0 2 0 0 2 21 0 0 268 2 51 44 82 1 6 0 1 3 0 0 1 0 0 5 21 0 1 218 4 39 45 73 2 3 0 2 5 0 0 1 0 0 6 15 0 0 195 4 43 83 48 7 5 0 0 2 0 0 1 0 0 4 25 0 0 222 6 44 64 46 5 4 3 0 2 0 0 3 0 0 1 9 0 0 187 3 37 41 47 2 4 6 1 2 0 0 0 0 0 4 15 0 1 163 3 29 43 38 7 2 4 0 0 0 0 1 0 0 2 10 0 0 139 7 31 43 35 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 130 3 36 33 38 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 122 2,415
Kab. Tabalong 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 10 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 10 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 89
Kab. Kotabaru 0 2 6 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14 0 3 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 4 2 4 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1 1 0 0 18 0 4 6 7 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 24 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 0 2 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
Kab. Balangan 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 4 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Kab. Tanah Bumbu 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 13 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 2 1 5 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 17 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 89
Kota Banjarmasin 1 13 32 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 63 3 16 21 3 3 0 0 2 2 0 0 1 0 0 4 13 0 0 68 0 11 5 15 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 7 0 0 46 0 22 10 19 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 57 0 9 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 1 48 1 7 4 15 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 34 1 10 16 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 0 0 48 0 18 9 14 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 48 0 11 11 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 38 0 9 10 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 35 0 9 6 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 34 0 10 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 29 548
Kota Banjarbaru 0 9 9 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 0 0 34 0 7 15 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 35 0 4 5 10 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 28 0 7 8 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 43 0 7 9 10 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 36 0 3 8 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 22 0 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 22 0 2 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 28 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 27 0 6 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 23 2 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 1 4 12 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 27 348
Kab. Banjar 0 6 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 33 4 5 10 7 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 6 0 0 39 1 8 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 33 1 9 5 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 31 1 6 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 24 2 10 3 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 33 3 6 8 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 38 4 6 6 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 4 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 21 3 2 1 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 18 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 2 9 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 326
Kab. Tanah Laut 1 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 17 1 1 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 26 0 3 11 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 4 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 6 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0 3 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 6 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 7 4 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 1 5 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 7 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 0 1 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 215
Kab. Barito Kuala 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 53
Kab. Tapin 1 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 12 0 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18 0 5 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 20 0 5 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 15 0 2 12 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 22 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 147
Kab. Hulu Sungai Selatan 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 13 2 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 22 1 4 5 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 25 0 2 6 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 20 0 3 6 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 3 4 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 20 0 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 180
Kab. Hulu Sungai Tengah 1 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 13 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 111
Kab. Hulu Sungai Utara 1 1 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 19 0 1 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 24 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 2 6 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 13 1 2 5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 1 2 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 132